Przeskocz do treści

Zarząd Dolnośląskiego Koła Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią zaprasza na Walne Zebranie członków.

Zebranie odbędzie się: 26 czerwca 2024 roku o godzinie 17:00

W sali konferencyjnej: Nadodrze business point ul. Biskupa Tomasza Pierwszego 4-6, 50-343 Wrocław

Harmonogram Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącą DKPDzF.

2. Wybranie komisji skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszania za 2023 rok.

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 rok.

6. Głosowanie nad podjęciem uchwały zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzieleniem absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za 2023 rok.

7. Wybory do Komisji Rewizyjnej.

8. Podjęcie uchwały o zmianie siedziby Stowarzyszenia.

9. Omówienie planów oraz projektów podjętych przez Stowarzyszenia na rok 2024/2025.

10. Dyskusja, wolne wnioski.

11. Zakończenie zebrania.

W przypadku niezebrania kworum w I terminie zostaje wyznaczony II termin Walnego Zebrania zostaje wyznaczony na 26 czerwca 2024 roku o godzinie 17:35.

Na zebraniu będzie można opłacić składkę członkowską oraz wpłacić darowiznę na cele ststutowe naszego Stowarzyszenia.

Dokonując darowizny będzie można otrzymać swój egzemplarz Albumu Kanapek PKU lub naszego pięknego Fenka.

Zapraszamy.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Zarządu Dolnośląskiego Koła Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią, I termin Walnego Zebrania odbędzie się w dniu 14 stycznia 2018 roku o godz. 14:00. Spotkanie odbędzie się w Sali audiowizualnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego 73 a

Proponowany porządek obrad:

1. Przywitanie i otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej oraz Członka Zarządu DKPDzF.

2. Wystąpienie Przewodniczącej Katarzyny Stachurskiej-Rexhy.

3. Głosowanie Walnego Zebrania nad zgłoszonymi wnioskami oraz absolutorium dla Zarządu DKPDzF.

4. Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników Walnego.

5. Sporządzenie protokołu i uchwał z walnego zebrania, podpisanie ich przez osoby upoważnione.

6. Zamknięcie zebrania

II termin Walnego Zebrania zostaje wyznaczony na 14 stycznia 2018 roku o godzinie 14:30.

Na zebraniu będzie można opłacić roczną składkę.

Informacje o spotkaniu została zmieszczona na www.pkuwroc.pl oraz Facebooku DKPDzF.