Przeskocz do treści

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Zarządu Dolnośląskiego Koła Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią, I termin Walnego Zebrania odbędzie się w dniu 14 stycznia 2018 roku o godz. 14:00. Spotkanie odbędzie się w Sali audiowizualnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego 73 a

Proponowany porządek obrad:

1. Przywitanie i otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej oraz Członka Zarządu DKPDzF.

2. Wystąpienie Przewodniczącej Katarzyny Stachurskiej-Rexhy.

3. Głosowanie Walnego Zebrania nad zgłoszonymi wnioskami oraz absolutorium dla Zarządu DKPDzF.

4. Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników Walnego.

5. Sporządzenie protokołu i uchwał z walnego zebrania, podpisanie ich przez osoby upoważnione.

6. Zamknięcie zebrania

II termin Walnego Zebrania zostaje wyznaczony na 14 stycznia 2018 roku o godzinie 14:30.

Na zebraniu będzie można opłacić roczną składkę.

Informacje o spotkaniu została zmieszczona na www.pkuwroc.pl oraz Facebooku DKPDzF.

W tym roku nasze koło oprócz tradycyjnej formy zbierania 1% podatku przystąpiło do programu Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych który udostępnia darmowy program instalacyjny oraz możliwość rozliczenia się online.

Jeśli nie macie programu do rozliczania się zachęcamy do skorzystania z programu lub rozliczenia online za pomocą pitax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl - przekaż nam swój 1% podatku

 

 

 

Więcej informacji o programie na stronie www.pitax.pl