Regulamin Albumu Kanapek PKU

Regulamin „Album Kanapek PKU” §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem „Albumu Kanapek PKU” zwanego dalej Konkursem jest: Uniwersytety Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład  Dietetyki – dr hab. Prof. nadzw. Bożena Regulska-Ilow, Poradnia Metaboliczna we Wrocławiu – lek. med. Renata Mozrzymas, Dolnośląskie Koło Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią – mgr Katarzyna Bednarz Adrem e-mail Organizatora: biuro@pkuwroc.pl Adres WWW: … Czytaj dalej Regulamin Albumu Kanapek PKU