Przeskocz do treści

Zaproszenie: Gwiazdka z Fenyloketonurią 3.12.2022 rok

Poradnia Metaboliczna WSS OBR Wrocław Kamieńskiego wraz z Dolnośląskim Kołem Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią
w przeddzień V Polskiego Dnia Fenyloketonurii (PDF)
na tradycyjną konferencję:"GWIAZDKA Z FENYLOKETONURIĄ", która odbędzie się we Wrocławiu
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ośrodek Badawczo Rozwojowy 
ul. Kamieńskiego 73 a
03 grudnia 2022, sobota, o godz. 10.30 

program spotkania:

10.30- 10.35 Prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz, dyrektor szpitalaWojewódzki Szpital Specjalistyczny Ośrodek Badawczo Rozwojowy ul. Kamieńskiego: Życzenia Świąteczne i Noworoczne

10.35- 11.00 powitanie gości i występ Sary z Zespołem "NOWA" z racji obchodów

Piątego Polskiego Dnia Fenyloketonuriiwspomnienie o Pani Prof. Barbarze Cabalskiej

11.00-11.25 Prof. Sebastian Kraszewski,  Wydział Podstawowych Problemów Techniki » Katedra Inżynierii Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej
"Zastosowanie sztucznej inteligencji w fenyloketonurii"

11.25-11.50 Dr n. med. Renata Mozrzymas, WSS OBR Wrocław Oddział Pediatryczny, Poradnia Metaboliczna: Sprawozdanie z konferencji Europejskiego Stowarzyszenia PKU (ESPKU) 2022 w Sewilli

11.50- 12.15 Dr n. o zdr. Dariusz Walkowiak Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej , Wydział Nauk o Zdrowiu. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:​ "Wpływ pandemii Covid-19 na proces leczenia fenyloketonurii w Polsce- w świetle badania ankietowego pacjentów".Zaproszenie do Anonimowej Ankiety dotyczącej badania opiekunów dzieci do lat 18 z chorobą rzadkąhttps://forms.office.com/r/6NXnBQRiuZ.

12.15-12.25 lek. med. Grzegorz Bera WSS OBR Wrocław Kamieńskiego Oddział Pediatryczny: "Enzymy w fenyloketonurii"

12.25-12.30 Pola Latała, Nikola Ostańska, studentki Zakładu Bromatologii i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: Wigilijne Menu PKU 2022

12.30-12.40 mgr Ewa Mielnicka Przewodnicząca Dolnośląskiego Koła Przyjaciół Dzieci z  Fenyloketonurią /DKPDzF/: Sprawy organizacyjne Koła oraz życzenia świąteczne

12,40.... Mikołaj i paczki  i życzenia i uśmiechy /jakkolwiek pod maseczkami!/

W czasie  spotkania obowiązują maseczki, przydadzą się szaliki i czapeczki
/mogą być okresowo otwarte okna, aby wietrzyć salę/
Dla dzieci osobny kącik z zabawami 

​Możliwość zakupu dietetycznych środków spożywczych PKU firmy- Bezgluten. W spotkaniu będą uczestniczyły Firmy Vitaflo i Mead Johnson Nutrition

Zapraszamy serdecznie!

Cieszymy się na wspólne spotkanie!