Przeskocz do treści

Zarząd Dolnośląskiego Koła Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią zaprasza na Walne Zebranie członków.

Zebranie odbędzie się: 26 czerwca 2024 roku o godzinie 17:00

W sali konferencyjnej: Nadodrze business point ul. Biskupa Tomasza Pierwszego 4-6, 50-343 Wrocław

Harmonogram Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącą DKPDzF.

2. Wybranie komisji skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszania za 2023 rok.

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 rok.

6. Głosowanie nad podjęciem uchwały zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzieleniem absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za 2023 rok.

7. Wybory do Komisji Rewizyjnej.

8. Podjęcie uchwały o zmianie siedziby Stowarzyszenia.

9. Omówienie planów oraz projektów podjętych przez Stowarzyszenia na rok 2024/2025.

10. Dyskusja, wolne wnioski.

11. Zakończenie zebrania.

W przypadku niezebrania kworum w I terminie zostaje wyznaczony II termin Walnego Zebrania zostaje wyznaczony na 26 czerwca 2024 roku o godzinie 17:35.

Na zebraniu będzie można opłacić składkę członkowską oraz wpłacić darowiznę na cele ststutowe naszego Stowarzyszenia.

Dokonując darowizny będzie można otrzymać swój egzemplarz Albumu Kanapek PKU lub naszego pięknego Fenka.

Zapraszamy.

Tradycyjnie każdego roku jest organizowane 

Wielkanocne Spotkanie PKU Wrocław

które jak zwykle przypada na dzień przed Niedzielą Palmową.

Zapraszamy 23 marca/sobota/ 2024 roku o godz. 10.30

miejsce:

AULA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO,/z holu głównego schodami w dół/

WROCŁAW, ul. H. KAMIEŃSKIEGO 73A, dojazd od Dworca Głównego autobusem 144 lub K

Parking dla uczestników jest gratis za okazaniem przy wyjeździe biletu parkingowego z przybitą pieczątką Organizacji Dolnośląskiego Koła Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią.

10,30 rozpoczęcie spotkania  Prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz 

10,33 Życzenia świąteczne dr n. med. Ewa Kochańska

10,35-11,05 Przedstawienie Albumu kanapek PKU, dr n. med. Renata Mozrzymas, mgr Katarzyna Bednarz

Spotkanie to będzie nietypowe, przede wszystkim dedykowane wszystkim tym, którzy brali udział w powstawaniu Albumu kanapek PKU, tzw. Spotkanie Autorskie. 

Będą między nami także dr n. o zdr. Klaudia Konikowska i Pan Łukasz Kujawski. W przerwie kawowej będzie możliwość nabycia książki, otrzymania autografu i uściśnięcia ręki wszystkim obecnym współtwórcom. Mamy nadzieję, że także zaszczycą nas swoją obecnością prof. Regulska-Ilow, mgr Magdalena Orłowska i nasi Wspaniali Darczyńcy.

Przywitamy także Pana Błażeja Przygodzkiego, autora książek nie tylko dla dorosłych, z nadzieją zakupu bajek dla dzieci.

11,30-12,15 dr n. med. Renata Mozrzymas "Eksperymenty w Fenyloketonurii"

12,15-12,20 mgr inż. Ewa Mielnicka- przewodnicząca Dolnośląskiego Koła Przyjaciół Dzieci z PKU, sprawy organizacyjne

Świąteczne upominki dla pacjentów z PKU.

Możliwość zakupu żywności niskofenyloalaninowej - firma Bezgluten.

Dziękujemy bardzo Firmie Mead Johnson Nutrition za wszelką pomoc w organizacji Spotkania, 

a także wszystkim członkom oraz osobom z Zarządu Dolnośląskiego Koła Przyjaciół Dzieci z PKU za zaangażowanie w Spotkanie, a przede wszystkim za obecność.