Przeskocz do treści

Zaproszenie na Walne Zebranie 26 lipca 2022 r.

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Zarządu Dolnośląskiego Koła Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią

I termin Walnego Zebrania odbędzie się w dniu: 26 lipca 2022 roku o godz. 17:00.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej:

NADODRZE BUSINESS POINT ul. BISKUPA TOMASZA 4-6, 50-221 WROCŁAW

Na spotkanie prosimy zapisywać się poprzez formularz zgłoszeniowy.

Formularz dostępny pod poniższym linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT8zKGsSm3n5ctYqpyS81F8oMh1j6OIm5MfRY0j_Y39gfxTg/viewform?usp=sf_link

Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy, aby na zebranie przybyła tylko jedna osoba reprezentująca rodzinę. 

Harmonogram Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Przewodniczącą DKPDzF
  2. Wybranie komisji skrutacyjnej.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszania za 2021 rok.
  5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
  6. Głosowanie nad podjęciem uchwały zatwierdzenia sprawozdania finansowego  oraz udzieleniem absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za 2021 rok
  7. Głosowanie.
  8. Omówienie planów oraz projektów podjętych przez Stowarzyszenia na rok 2022.
  9. Dyskusja, wolne wnioski.
  10. Zakończenie zebrania.

W przypadku niezebrania kworum w I terminie zostaje wyznaczony II termin Walnego Zebrania zostaje wyznaczony na 26 lipca 2022 roku o godzinie 17:35.

Na zebraniu będzie można opłacić składkę członkowską.

W związku z zalecaniami Ministerstwa Zdrowia ilość osób na zebraniu jest ograniczona. Pierwszeństwo na liście uczestników mają osoby, które opłaciły składkę członkowską.